Polish Pedagogical Thought Cover Image

Polska Myśl Pedagogiczna
Polish Pedagogical Thought

Publishing House: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Subject(s): Social Sciences
Frequency: 1 issues
Print ISSN: 2450-4572
Online-ISSN: 2450-4564
Status: Active

 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • 2023
 • Issue No. 1/1
 • Issue No. 2/2
 • Issue No. 3/3
 • Issue No. 4/4
 • Issue No. 5/5
 • Issue No. 6/6
 • Issue No. 7/7
 • Issue No. 8/8
 • Issue No. 9/1
 • Issue No. 9/2
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
 • Year: {{ issueInfo.Year }}
 • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
 • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

 • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

Polska Myśl Pedagogiczna
Redaktor naczelny: Janina Kostkiewicz
Sekretarz redakcji: Dominika Jagielska

Rocznik „Polska Myśl Pedagogiczna” jest pismem badaczy zainteresowanych przeszłością i teraźniejszością polskiej myśli pedagogicznej. Jego przesłaniem jest głębsza jej eksploracja i włączanie w dyskurs krajowy i europejski.

Inicjatywa ta opiera się na kanwie przekonania, że rodzima myśl pedagogiczna nie znajdowała - najczęściej wskutek sytuacji dziejowej - sprzyjających warunków zaistnienia w aplikacjach do praktyki pedagogicznej, ani w dyskursie krajowym i międzynarodowym. Spora część tej myśli jawiła się w różnych okresach dziejów Polski jako niepożądana. Wielość czynników powodowała, że nie dostrzegano jej nowatorstwa, atrakcyjności – czasami bieg dziejów spychał ją na swój margines, czasem czyniliśmy to my sami poprzez przyjmowanie sugerowanych kompleksów narodowych, stereotypów, obcych wzorców. Skutkiem tego:

 • brak jest studiów nad jej istotą, rangą, aktualnością;
 • nie posiadamy wyczerpujących opracowań jej historii i eksploracji dokonań współczesności;
 • nie posiadamy (lub obejmują one zbyt wąski jej zakres) prac porządkujących jej dokonania;
 • wiele jej wartościowych obszarów zostało zapomnianych, a ich rodzima oryginalność nie została wystarczająco wyeksponowana i spożytkowana;
 • wszystko powyższe powoduje, że współcześnie posiadamy słabą samoświadomość dokonywanych wyborów intelektualnych (ich źródeł i inspiracji), wyborów myśli, z którą wchodzimy w dyskurs i wybieranych kierunków jej rozwijania.
 • Rocznik „Polska Myśl Pedagogiczna” powołany jest w celu sukcesywnego pokonywania tych problemów.