Autobiography. Literature. Culture. Media. Cover Image

Autobiografia. Literatura. Kultura. Media.
Autobiography. Literature. Culture. Media.

Publishing House: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Subject(s): Language and Literature Studies
Frequency: irregular and other
Print ISSN: 2353-8694
Status: Active

 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • Issue No. 1/1
 • Issue No. 1/2
 • Issue No. 2/3
 • Issue No. 1/4
 • Issue No. 2/5
 • Issue No. 1/6
 • Issue No. 2/7
 • Issue No. 1/8
 • Issue No. 2/9
 • Issue No. 1/10
 • Issue No. 2/11
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
 • Year: {{ issueInfo.Year }}
 • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
 • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

 • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

Czasopismo poświęcone literaturze, kulturze i mediom.

Editorial board

Małgorzata Czermińska (Uniwersytet Gdański)
Algis Kalėda (Vilniaus Universitetas)
Bożena Karwowska (University of British Columbia)
Ewa Kraskowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Paweł Rodak (Uniwersytet Warszawski)
Jerzy Smulski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
German Ritz (Universität Zürich)
Hayden White (University of California, Santa Cruz)
Alfrun Kliems (Humboldt-Universität zu Berlin)


Zespół redakcyjny

 

Inga Iwasiów / Jerzy Madejski US, redaktorzy naczelni

Brygida Helbig-Mischewski, Polsko-Niemiecki Instytut

Badawczy w Słubicach (UAM Poznań, Viadrina)

Agata Zawiszewska US, redaktor prowadząca

Paweł Wolski US, wydanie internetowe, redakcja w językach obcych

Julia Poświatowska US, sekretarz redakcji