Folia Oeconomica Stetinensia Cover Image

Folia Oeconomica Stetinensia
Folia Oeconomica Stetinensia

Publishing House: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Subject(s): Economy
Frequency: 2 issues
Print ISSN: 1730-4237
Online-ISSN: 1898-0198
Status: Active

 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • 2023
 • 2024
 • Issue No. 1/13
 • Issue No. 2/13
 • Issue No. 1/14
 • Issue No. 2/14
 • Issue No. 1/15
 • Issue No. 2/15
 • Issue No. 1/16
 • Issue No. 2/16
 • Issue No. 1/17
 • Issue No. 2/17
 • Issue No. 1/18
 • Issue No. 2/18
 • Issue No. 1/19
 • Issue No. 2/19
 • Issue No. 1/20
 • Issue No. 2/20
 • Issue No. 1/21
 • Issue No. 2/21
 • Issue No. 1/22
 • Issue No. 2/22
 • Issue No. 1/23
 • Issue No. 2/23
 • Issue No. 1/24
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
 • Year: {{ issueInfo.Year }}
 • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
 • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

 • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

Folia Oeconomica Stetinensia (FOS) jest czasopismem, w którym publikowane są artykuły ze wszystkich dziedzin nauk ekonomicznych. Celem czasopisma jest bycie źródłem wysokiej jakości badań związanych z makro- i mikroekonomią, ekonometrią, finansami i innymi obszarami nauk ekonomicznych. Językiem czasopisma i wszystkich artykułów jest język angielski.

 

Wszystkie artykuły poddawane są dwum recenzjom (dokonywamym przez recenzenta krajowego i zagranicznego) w systemie double-blind. Przed rozpoczęciem procesu wydawniczego są one sprawdzane przez przodujący system antyplagiatowy - CrossCheck.

 

Publikacja w czasopiśmie Folia Oeconomica Stetinensia jest nieodpłatna, a wszystkie opublikowane artykuły są dostępne w systemie Open Access.

 

Folia Oeconomica Stetinensia znajduje się na liście B czasopism nie posiadających współczynnika Impact Factor i ma 11 punktów według Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Toggle Accessibility Mode