Quarterly Factory Silesia Cover Image

Kwartalnik Fabryka Silesia
Quarterly Factory Silesia

Publishing House: Regionalny Instytut Kultury w Katowicach
Subject(s): Social Sciences, Fine Arts / Performing Arts
Frequency: 4 issues
Print ISSN: 2084-9621
Status: Ceased Publication

 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • Issue No. 2/12
 • Issue No. 3/13
 • Issue No. 4/14
 • Issue No. 1/15
 • Issue No. 2/16
 • Issue No. 3/17
 • Issue No. 4/18
 • Issue No. 1/19
 • Issue No. 2/20
 • Issue No. 3/21
 • Issue No. 4/22
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
 • Year: {{ issueInfo.Year }}
 • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
 • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

 • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

Nazwa "Fabryka Silesia" zapowiada sprawy górnośląskie, z nawiązaniem do tradycji, a metaforycznie stwarza sugestię regionu twórczego, co kieruje ku przyszłości. Zależy nam na tym, co indywidualne, lecz szczególnie interesuje nas wspólnota, jej źródła – wielokulturowe dziedzictwo, historyczne iskrzenia, industrialne korzenie i górnośląskie pejzaże.

 

Nasze czasopismo poświęcone jest szeroko pojmowanej kulturze Górnego Śląska. Interesują nas dokonujące się w niej zmiany, które odczuwamy, lecz często nie potrafimy ich rozpoznać i zrozumieć. Stąd ambicja wydawania pisma poddającego analizie i refleksji to, co w dyskursie publicystycznym nazywane jest fenomenem kulturowym Górnego Śląska, także z myślą o czytelnikach w całym kraju. Nasza formuła łączy eseistykę z pogłębioną publicystyką, a poszczególne numery mają charakter monograficzny.