Linguodidactica Cover Image

Linguodidactica
Linguodidactica

Publishing House: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Subject(s): Language and Literature Studies
Frequency: 1 issues
Print ISSN: 1731-6332
Status: Active

  • 2015
  • 2016
  • 2017
  • Issue No. 19
  • Issue No. 20
  • Issue No. 21
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
  • Year: {{ issueInfo.Year }}
  • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
  • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

  • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

Rocznik "Linguodidactica" znajduje się na liście czasopism punktowanych (9 pkt.). Problematyka materiałów zamieszczanych w roczniku dotyczy szeroko rozumianych zagadnień związanych z metodyką języków obcych oraz z wybranymi problemami językoznawczymi. Są to zarówno opracowania z zakresu konfrontacji różnych poziomów języka, jak i artykuły, mające charakter praktyczny. Odzwierciedlają one najnowsze tendencje w lingwistycznym paradygmacie XXI wieku oraz interdyscyplinarną interpretację problematyki metodycznej.