Social Inequalities and Economic Growth Cover Image

Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy
Social Inequalities and Economic Growth

Publishing House: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Subject(s): Social Sciences, Economy
Frequency: 4 issues
Print ISSN: 1898-5084
Online-ISSN: 2658-0780
Status: Active

 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • 2023
 • Issue No. 43
 • Issue No. 44/1
 • Issue No. 44/2
 • Issue No. 45
 • Issue No. 46
 • Issue No. 47
 • Issue No. 48
 • Issue No. 49
 • Issue No. 50
 • Issue No. 51
 • Issue No. 52
 • Issue No. 53
 • Issue No. 54
 • Issue No. 55
 • Issue No. 56
 • Issue No. 57
 • Issue No. 58
 • Issue No. 59
 • Issue No. 60
 • Issue No. 61
 • Issue No. 62
 • Issue No. 63
 • Issue No. 64
 • Issue No. 65
 • Issue No. 66
 • Issue No. 67
 • Issue No. 68
 • Issue No. 69
 • Issue No. 70
 • Issue No. 71
 • Issue No. 72
 • Issue No. 73
 • Issue No. 74
 • Issue No. 75
 • Issue No. 76
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
 • Year: {{ issueInfo.Year }}
 • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
 • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

 • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy to czasopismo naukowe o numerze ISSN 1898-5084 wydawane przez Katedrę Mikroekonomii (wcześniej jako Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych) Wydziału Ekonomii UR od 2003 r. W 2016 roku zeszyty otrzymały 10 punktową ocenę według wykazu czasopism Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dla zwiększenia cytowalności publikowanych artykułów od 2015 r. teksty publikowane na łamach czasopisma oznaczane są identyfikatorem DOI.

Ze względu na rosnące zainteresowanie na skalę ogólnopolską i w niektórych ośrodkach za granicą, od 2011 r. czasopismo jest kwartalnikiem, a w zależności od potrzeb może ukazywać się częściej niż raz na kwartał. Zeszyty zawierają artykuły pracowników środowisk akademickich z całej Polski i z zagranicy, a także przedstawicieli samorządu lokalnego i biznesu.

Czasopismo ma charakter interdyscyplinarny. Redakcja przyjmuje do oceny i publikacji teksty o charakterze naukowym, poświęcone problematyce ekonomicznej. Z uwagi na nawarstwiające się wyzwania i zagrożenia rozwojowe, preferowane są opracowania respektujące podejście zintegrowane:

 • o charakterze teoretycznym,
 • weryfikujące teorie, koncepcje, modele na bazie badań empirycznych,
 • studia przypadków i inne empiryczne badania,
 • komunikaty, recenzje, polemiki.

Harmonizowanie procesów rozwojowych wymaga respektowania sprzężeń sfery ekonomii z pozostałymi wymiarami bytu ludzkiego (społecznym, aksjologicznym, wiedzy, polityki, natury i biologii, konsumpcji i technologii). Każdy kolejny numer czasopisma ma charakter tematyczny, ukierunkowany na dyskusję szczegółowych problemów, czego wyrazem są podtytuły nadawane poszczególnym zeszytom.

Pomysłodawcą i inicjatorem zeszytów jest prof. dr hab. Michał Gabriel Woźniak, pełniący funkcję redaktora naczelnego, naukowego oraz przewodniczącego komitetu redakcyjnego.