The Ignatianum Philosophical Yearbook Cover Image

Rocznik Filozoficzny Ignatianum
The Ignatianum Philosophical Yearbook

Publishing House: Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
Subject(s): Philosophy
Frequency: 2 issues
Print ISSN: 2300-1402
Status: Ceased Publication

 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • Issue No. 1/19
 • Issue No. 2/19
 • Issue No. 1/20
 • Issue No. 2/20
 • Issue No. 1/21
 • Issue No. 2/21
 • Issue No. 1/22
 • Issue No. 2/22
 • Issue No. 1/23
 • Issue No. 2/23
 • Issue No. 1/24
 • Issue No. 2/24
 • Issue No. 1/25
 • Issue No. 2/25
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
 • Year: {{ issueInfo.Year }}
 • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
 • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

 • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

W Roczniku są publikowane prace filozoficzne rozumiane szeroko, tj. obejmujące także zagadnienia z pogranicza filozofii i innych nauk, zwłaszcza matematyczno-przyrodniczych, humanistycznych i społecznych. Ponadto są zamieszczane teksty informujące o naukowej działalności Wydziału Filozoficznego Ignatianum oraz współpracujących z nim osób i instytucji.