Third Yugoslavia Cover Image

Treća Jugoslavija
Third Yugoslavia

Author(s): Nikola Samardžić
Subject(s): Diplomatic history, Political history, Recent History (1900 till today), Nationalism Studies
Published by: Peščanik NVO
Keywords: Yugoslavia; SFRY; European integration; Kingdom of Yugoslavia; nationalism;
Summary/Abstract: Približavanje stogodišnjice sarajevskog atentata 1914, kojim je Kraljevina Srbija, iz današnje perspektive, olako i neodgovorno otvorila prostor izbijanju Prvog svetskog rata, i isticanja jednog veka od nastanka prve jugoslovenske zajednice 1918, otvara osetljiva pitanja vezana za izglede i prirodu evropske integracije nekadašnjeg jugoslovenskog prostora u celini. Jugoslavija je dva puta nasilno dezintegrisana, 1941. i 1991. Nije sasvim jasno da li su njen nastanak, 1918, (Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca preimenovana je 1929. u Kraljevinu Jugoslaviju) i obnova, 1944. i 1945, imali većinsku podršku u njenim udeonim pravnim i društvenim celinama niti da li je takvo raspoloženje pratilo njeno nestajanje. Sama jugoslovenska ideja bila je dinamična i razvojna. Prethodila je jugoslovenskom ujedinjenju, i u pojedinim, mada stidljivim segmentima, nadživela njen drugi nestanak. U svakom slučaju, verovatno je pogrešno procenjivati prošlost na osnovu docnijih dometa prava i demokratije. O nastanku i nestajanju Jugoslavije odlučivale su sile pobednice u evropskoj i svetskoj politici: sile Antante, Osovine, Saveznici i Evropska zajednica (od 1992. Unija). EU i SAD trenutno podržavaju integraciju celokupnog bivšeg jugoslovenskog prostora, koja podrazumeva ukidanje svih administrativnih, ekonomskih i kulturnih barijera. Tim procesom neće se samo objediniti jugoslovenski prostor, ostvariće se i sve prethodne zamisli o balkanskoj federaciji. Samim tim će dobiti zadovoljenje i svi balkanski nacionalizmi, budući da će evropska integracija podrazumevati nacionalno okupljanje u istovetnom institucionalnom okviru.

  • Page Count: 3
  • Publication Year: 2008
  • Language: Serbian