The Boogeyman of Yugoslavia Cover Image

Bauk Jugoslavije
The Boogeyman of Yugoslavia

Author(s): Viktor Ivančić
Subject(s): History
Published by: Peščanik NVO
Summary/Abstract: Što je manje Jugoslavena na popisima stanovništva, to je više Jugoslavije na usnama hrvatskih nacionalista. Što je Jugoslavija u većoj mjeri bivša, to je hrvatskim nacionalistima aktualnija i potrebnija. Rijetki preostali Jugoslaveni ni izbliza toliko ne žude za Jugoslavijom kao oni koji bi ih – da nije bizarnih civilizacijskih tekovina i međunarodnih obligacija – bez suvišnih premišljanja dislocirali u plinske komore.

  • Page Count: 4
  • Publication Year: 2011
  • Language: Croatian