Tito's Jajce Cover Image

Titovo Jajce
Tito's Jajce

Author(s): Aleksandar Trifunović
Subject(s): History, Social Sciences, Cultural Essay
Published by: Peščanik NVO
Keywords: Jajce; AVNOJ;
Summary/Abstract: Davno, gotovo da se ne mogu sjetiti godine, moj otac me poveo sa svojom firmom na ekskurziju u Drvar. Važna napomena je – stari je radio kao policijski inspektor – cijeli autobus je bio pun policije. Šofer, ohrabren sastavom tima u autobusu, nije poštovao ograničenja te je put prolazio brzo i uzbudljivo. Improvizovani desant na Drvar je bio razlog našeg putovanja. Bila je to odlična prilika da se u svom sjaju pokaže tadašnje stanje jugoslovenskih RV i PVO jedinica. Bivši partizani su svuda uokolo pričali svoje ratničke priče sjećajući se kako su spasili Vrhovnog komadanta u operaciji Konjićev skok.

  • Page Count: 2
  • Publication Year: 2012
  • Language: Serbian