The Notebook of Robi K.: Diving Story Cover Image

Bilježnica Robija K.: Ronilačka priča
The Notebook of Robi K.: Diving Story

Author(s): Viktor Ivančić
Subject(s): Philosophy, Social Sciences
Published by: Peščanik NVO
Summary/Abstract: Moj dida sa Šolte je došao kod nas u Split. Naveče su veliki sidili u primaćoj i gledali su vjesti na televiziji. Moja mama je zlamenovala se i govorila je: „Gospe moja, ovo je strašno! Jadni ljudi, nemoš virovat koji užas!“ Tata je vrtijo sa glavom i govorijo je: „Horor na kvadrat!“ Onda je moj dida skočijo se iz hotelje i rekao je: „Ja ovo ne mogu dalje gledat! Opet ću grubo sanjat!“ Tata je njega pitao: „A šta si to sanja, majketi?“ Dida je odmahnijo sa rukom i rekao je: „Ma ne mogu niti pričat! Previše je straobalno!“ Tata je rekao: „Ajde, jebate, šta si takvi! Biće ti lakše ako ispričaš!“ Onda je dida rekao: „Sanja san da je cili Split poplavija!“ Mama je uletila: „N bava kua? Baš cili?“ Dida je rekao: „Tuto kompleto! Sve živo pod vodom! Jedino malkice viri vrh Svetog Duje, i to bez križa! A Marjan pari otok u daljini, ono, moš jedino trajekton do njega, ka za na Šoltu!“ Mama je rekla: „I?“ Tata je rekao: „I?“ Onda je dida pričao...

  • Page Count: 3
  • Publication Year: 2014
  • Language: Croatian