A Place of Remembrance Cover Image

Mesto sećanja
A Place of Remembrance

Author(s): Svetlana Slapšak
Subject(s): Political history, Recent History (1900 till today), WW II and following years (1940 - 1949), Post-War period (1950 - 1989), Transformation Period (1990 - 2010), Politics of History/Memory, Wars in Jugoslavia
Published by: Peščanik NVO
Keywords: Yugoslavia; Serbia; politics of memory; history; rememberance;
Summary/Abstract: Nije reč samo o konceptu francuskog istoričara Pjera Nora o mestima gde se, po dogovoru ili protiv njega, neguje sećanje na neki događaj važan za kolektivnu istoriju: reč je i o mestu sećanja u svim oblicima, dakle i ličnih, u ispisivanju prošlosti u kulturi i svakodnevnoj politici, i korigiranju tog ispisivanja u skladu sa istorijom i njenim istraživanjima i zaključcima. Kada se lično sećanje, kome nije dato da se oblikuje kao kolektivno zbog političke utilitarnosti bilo kojeg tipa, grubo deformiše i groteskno menja dok su još živi njegovi nosioci, nastaje ozbiljan problem. I naravno, najgore je kada se brlja sa „starim“ sećanjem, onim koje ima potporu ne samo u državnim feštama i ideološkim saobraćajnim znacima, nego upravo u ličnom i svakodnevnom.

  • Page Count: 3
  • Publication Year: 2014
  • Language: Serbian