EU as a Yugoslavia Cover Image

EU kao Jugoslavija
EU as a Yugoslavia

Author(s): Vladimir Gligorov
Contributor(s): Neda Radulović-Viswanatha (Photographer)
Subject(s): Recent History (1900 till today), Government/Political systems, Politics and law, Post-War period (1950 - 1989), Transformation Period (1990 - 2010), Present Times (2010 - today), EU-Accession / EU-DEvelopment
Published by: Peščanik NVO
Keywords: EU; Yugoslavia; SFRY; similarities and differences; security; rule of law; political system;
Summary/Abstract: U čemu je sličnost između jugoslovenske federacije i Evropske unije? U nedovršenosti, nestabilnosti, nedemokratičnosti, nesklonosti privrednom rastu i razvoju? Najpre, u čemu su razlike. Svaka politička zajednica doprinosi postojanju određenih javnih dobara kao što su bezbednost, pravda i blagostanje. U nekima je nivo tih dobara veći u drugima manji, u nekima građani uživaju sve koristi od života u konkretnoj političkoj zajednici, a u drugima tek neke. Moglo bi se reći, ili bar sam ja tako mislio i kada sam se bavio Jugoslavijom i sada kada gledam šta se događa u Evropskoj zajednici, da se zemlje ili zajednice održavaju ukoliko su bezbedne za njihove stanovnike, a raspadaju se ako nisu pravične. Kako, dakle, stoji stvar kada se taj kriterijum održivosti, nazovimo ga tako, primeni na Evropsku uniju, imajući u vidu iskustvo Jugoslavije.

  • Page Count: 2
  • Publication Year: 2016
  • Language: Serbian