The Notebook of Robi K.: Nations and Allegations Cover Image

Bilježnica Robija K.: Narodi i navodnosti
The Notebook of Robi K.: Nations and Allegations

Author(s): Viktor Ivančić
Contributor(s): Predrag Trokicić (Photographer)
Subject(s): Politics, Short Story, Inter-Ethnic Relations, Identity of Collectives
Published by: Peščanik NVO
Keywords: literary text; Yugoslavia; politics; Viktor Ivančić; nations;
Summary/Abstract: Ja i moj dida smo sidili na muliću i bacili smo tunje u more. Moja tunja je bila malo manja od didine. Plus sam ja za ešku nadijo komadić salama i speštanog kruva. Dida je za ešku nadijo meso iz pizdice i lupara. Moj dida misli da on će sa tom eškom uvatit veću ribu od mene. Na muliću prikoputa je neka ekipa itala se u more i prskala i skričala. Dida je gledao u njih krvoločki i rekao je: „Ovih Čeha ima ka žutih mrava! Svu će mi ribu rastirat!“ Ja sam rekao: „Bljak!“ Dida se okrenijo prema meni i rekao je: „Šta bljak?“ Ja sam rekao: „Pa ništa…“ Dida je pitao: „Jesil ti to, unukiću, iša nešto srat protiv Čeha?“

  • Page Count: 3
  • Publication Year: 2016
  • Language: Croatian