Uncompromising Patriotism of Srđa Popović Cover Image

Beskompromisni patriotizam Srđe Popovića
Uncompromising Patriotism of Srđa Popović

Author(s): Dejan Ilić
Contributor(s): Aleksandar Anđić (Photographer)
Subject(s): Political history, Social history, Government/Political systems, Transformation Period (1990 - 2010), Present Times (2010 - today)
Published by: Peščanik NVO
Keywords: SFRY; Srđa Popović; Serbia; post-Yugoslav period; transformation period;
Summary/Abstract: Čitaocu se ovde nudi jedno objašnjenje za neuspeh Srbije da se u protekle dve i po decenije transformiše u pristojno društvo. To objašnjenje u stvari je rekonstrukcija zapažanja i stavova pravnika i javnog intelektualca Srđe Popovića (1937-2013). Svoje viđenje događaja i kretanja u postsocijalističkoj Srbiji on je iznosio uglavnom u intervjuima, ponekad u kraćim autorskim tekstovima. Na prvi pogled rasuta i nesređena, jer u njoj nema nijedne duže i obuhvatnije studije, ta intelektualna ostavština u stvari precizno identifikuje, opisuje i objašnjava domaće tranzicione probleme. Jednako tako ona daje predloge za njihovo otklanjanje.

  • Page Count: 33
  • Publication Year: 2016
  • Language: Serbian