Yugoslav Wars - A Picture of European Past or Future? Cover Image

Jugoslovenski ratovi – slika evropske prošlosti ili budućnosti?
Yugoslav Wars - A Picture of European Past or Future?

Author(s): Dubravka Stojanović
Subject(s): Geography, Regional studies, Military history, Political history, Recent History (1900 till today), Peace and Conflict Studies, Wars in Jugoslavia
Published by: Peščanik NVO
Keywords: Yugoslavia; 20th century; wars;
Summary/Abstract: Da li su jugoslovenski ratovi bili poslednji evropski ratovi 20. veka ili ih treba razumeti i proučavati kao prve ratove 21. veka? Istoričari vole ovakve igre s hronologijama, debate o tome da li je neki vek duži ili kraći od očekivanih 100 godina. Vole i da traže dokaze o tome da li neki istorijski fenomen pripada više jednom ili drugom periodu, da li je on kraj ili početak. Setimo se samo debata o dugom 19. veku ili o tome kom veku pripada Prvi svetski rat?

  • Page Count: 5
  • Publication Year: 2018
  • Language: Serbian