Yubilee - I am a Yugoslav Cover Image

Yubilej – Ja sam Jugoslovenka
Yubilee - I am a Yugoslav

Author(s): Mirjana Karanović
Contributor(s): Duško Marušić (Photographer)
Subject(s): Recent History (1900 till today), Psychology of Self, Politics and Identity
Published by: Peščanik NVO
Keywords: Mirjana Karanović; Yugoslavia; identity;
Summary/Abstract: Ja sam rođena u Jugoslaviji. Ja sam Jugoslovenka. Mnogo puta posle raspada te zemlje pitala sam se šta sam to ja sada, pogotovo što je formiranje novih država bilo povezano sa odbacivanjem bilo kakve veze sa tom ‘komunističkom tvorevinom koja je bila tamnica naroda’. Biti Jugosloven tada i jugonostalgičar danas ima negativno i pogrdno značenje. Danas sam zvanično Srpkinja ili Srbijanka, već kako kome odgovara. Jugoslavija je imala važnu ulogu u formiranju moje ličnosti, mog odnosa prema ljudima, prema svetu koji me okružuje. Ona je neodvojivi deo mog identiteta.

  • Page Count: 2
  • Publication Year: 2018
  • Language: Serbian