It's Hard to Leave the EU Cover Image

Teško je napustiti EU
It's Hard to Leave the EU

Author(s): Vladimir Gligorov
Subject(s): Geography, Regional studies, Economic history, Political history, Political economy, Post-War period (1950 - 1989), Transformation Period (1990 - 2010), Present Times (2010 - today)
Published by: Peščanik NVO
Keywords: Yugoslavia; EU; Serbia; Slovenia; economic consequences;
Summary/Abstract: Zašto? Uzmimo Jugoslaviju, poređenja radi. Kada se raspadala Jugoslavija verovalo se da će, bar sa ekonomske tačke gledišta, Srbija proći bolje od Slovenije. Jer, dokazivalo se, Slovenija više zavisi od srpskog tržišta nego Srbija od slovenačkog. Takođe, verovalo se da će manje razvijene republike i Kosovo proći najgore. Konačno, hrvatski su političari i ekonomisti dokazivali da će se Hrvatska fiskalno rasteretiti jer se neće prelivati dohodak, kako se govorilo, od razvijenih u nerazvijena područja. Ništa od toga nije bilo tačno.

  • Page Count: 3
  • Publication Year: 2019
  • Language: Serbian