Belgrade on Steroids Cover Image

Beograd na steroidima
Belgrade on Steroids

Author(s): Rastko Novaković
Subject(s): Politics, Political economy, Corruption - Transparency - Anti-Corruption
Published by: Peščanik NVO
Keywords: Serbia; Belgrade; politics; Aleksandar Vučić; emergencies; crisis; political opportunities; Belgrade Waterfront;
Summary/Abstract: Kada se voda povuče, ostaje glib. U tom glibu ćemo videti u kojoj meri je Vučićeva vlada posvećena tehnici neoliberalnog projekta. Ako mu je Margaret Tačer zbilja uzor, Vučić će dobro poznavati sledeći pasus njenog mentora Miltona Fridmana: „Jedino kriza – stvarna ili doživljena – proizvodi istinsku promenu. Kada nastupi kriza, način na koji delamo zavisi od ideja koje su nam na dohvat ruke. Verujem da je to naša osnovna svrha – da razvijamo alternative postojećim merama, da ih održavamo u životu i na raspolaganju, do trenutka politički nemoguće postane politički neminovno.“ Ova izjava datira iz 1982. godine kada je Tačer povela rat protiv Malvina i zadojivši glasačko telo šovinizmom, preokrenula svoj klimavi mandat u većinsku podršku. Ali kriza ne mora da bude proizvedena, ona može da bane u obliku stihije. Tako je Fridman posle uragana Katrina koji je pogodio Nju Orleans 2005. rekao da je ova katastrofa takođe “prilika“. Prilika da se primene mere slobodnog tržišta.

  • Page Count: 3
  • Publication Year: 2014
  • Language: Serbian