"Public interest" Against Public Interest Cover Image

„Javni interes“ protiv javnog interesa
"Public interest" Against Public Interest

Author(s): Dejan Ilić
Contributor(s): Mina Milenković (Photographer)
Subject(s): Politics, Politics and law, Corruption - Transparency - Anti-Corruption
Published by: Peščanik NVO
Keywords: Serbia; debate; public interest; enforcement of legal solutions; Belgrade Waterfront; expropriation; transparency;
Summary/Abstract: Zanimljivo je danas u Srbiji pratiti raspravu u kojoj se pod opravdanjem javnog interesa žele nametnuti određena pravna rešenja kojima se čisti prostor za privatno poslovanje jednog ograničenog broja pravnih lica. Odmah treba reći da to nije nemoguće, javni interes zaista bi se mogao vezati za delovanje aktera koji se u svom poslovanju vode isključivo profitom, ali za to treba da budu ispunjeni neki uslovi. Višednevno zasedanje domaćeg parlamenta u vezi sa izglasavanjem posebnog zakona kojim se omogućava ustupanje zemljišta za izgradnju takozvanog Beograda na vodi a pod okriljem isključivo jedne firme tiče se upravo uslova koji moraju biti ispunjeni da bismo za ovaj poduhvat utvrdili da je u javnom interesu.

  • Page Count: 4
  • Publication Year: 2015
  • Language: Serbian