Duck at the Crossroads Cover Image

Patkica na raskrsnici
Duck at the Crossroads

Author(s): Filip Ejdus
Subject(s): Politics, Civil Society, Corruption - Transparency - Anti-Corruption
Published by: Peščanik NVO
Keywords: Serbia; Belgrade; Belgrade Waterfront; Savamala; NDB initiative; protest; elections;
Summary/Abstract: Građanski protest koji je pre nekoliko meseci pokrenut zbog nasilja u Savamali nalazi se na važnoj raskrsnici. Inicijativa “Ne davimo Beograd” vrlo brzo će morati da se suoči sa dilemom: dali da nastavi kao građanski korektiv bilo koje vlasti, ili da se aktivno uključi u izbornu trku. Moj stav je da ova građanska inicijativa bez ulaska u izbornu arenu u postojećim okolnostima ne može da postigne ciljeve zbog kojih je osnovana, a prvi među njima je da se “zaustаvi degrаdаcijа i pljаčkаnje Beogrаdа u ime megalomanskih urbаnističkih i аrhitektonskih projekаtа, pre svega Beograda na vodi”.

  • Page Count: 3
  • Publication Year: 2016
  • Language: Serbian