Rebellion against Dahijas and Europe Cover Image

Buna na dahije i Evropa
Rebellion against Dahijas and Europe

Author(s): Mijat Lakićević
Subject(s): Civil Society, Studies in violence and power, EU-Accession / EU-DEvelopment, EU-Legislation, Corruption - Transparency - Anti-Corruption
Published by: Peščanik NVO
Keywords: Serbia; Belgrade; Belgrade Waterfront; Savamala; protest; EU accession; freedom and security; CEPRIS;
Summary/Abstract: Ima u tome neke (na)opake simbolike: u danu koji je trebalo da označi njeno približavanje poštovanju (ljudskih) prava, Srbija se primakla diktaturi i samovolji. Umesto da hapsi one koji su (s)rušili Savamalu i pravni poredak, vlast hoće da hapsi one koji protiv tog nasilja protestuju. U ponedeljak 19. jula Srbija je otvorila poglavlja 23 i 24. pregovora o pristupanju Evropskoj uniji, koja utemeljuju vladavinu prava u jednom društvu. Poglavlje 23, da podsetimo, odnosi se na pravosuđe i osnovna prava, a 24 na pravdu, slobodu i bezbednost.

  • Page Count: 1
  • Publication Year: 2016
  • Language: Serbian