(Non-Formal) Educational Process Cover Image

(Neformalni) obrazovni proces
(Non-Formal) Educational Process

Author(s): Ana Kolarić
Subject(s): Politics, Media studies, State/Government and Education
Published by: Peščanik NVO
Keywords: education system; media; culture; politics; ideology;
Summary/Abstract: „Mediji su važni. Desničari to znaju, centar takođe to zna. Progresivne snage moraju da se uključe u igru.“ Na pitanje o vezi između medija i konvencionalnog obrazovanja, te o vezi između obrazovanja i medija uopšte, Robert McChesney, profesor komunikacija na Univerzitetu u Ilinoisu i aktivista, odgovoriće: „Mislim da su u današnjem svetu mediji najvažniji odsek za obrazovanje. Zato bi bilo ispravnije postaviti pitanje o tome kakve veze ima škola sa obrazovanjem.“ A onda i objasniti tesnu vezu između obrazovanja i medija i naglasiti da su „mediji deo obrazovnog sistema u našem društvu jednako koliko i škola, ako ne i više od toga“, te da razdvajanje medija od obrazovanja pokazuje „izrazito formalističko razumevanje obrazovanja koje nema nikakve veze sa realnim iskustvima ljudi na planeti“.

  • Page Count: 6
  • Publication Year: 2016
  • Language: Serbian