The “Green Card” Opportunity: Time to Rethink Parliamentary Engagement in EU Affairs Cover Image

„Zielona kartka”: czas na rewizję zaangażowania parlamentów narodowych w politykę Unii Europejskiej
The “Green Card” Opportunity: Time to Rethink Parliamentary Engagement in EU Affairs

Author(s): Karolina Borońska-Hryniewiecka
Subject(s): Governance, Government/Political systems, International relations/trade, EU-Accession / EU-DEvelopment, EU-Legislation
Published by: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
Keywords: European Union; strengthening the role of parliaments in EU; suggestions for EU legislative proposals; green card; EU institutions;
Summary/Abstract: Na przełomie maja i czerwca 2015 r. parlamentarzyści krajów unijnych oraz ich odpowiednicy z Parlamentu Europejskiego (PE) spotkają się w Rydze, aby przedyskutować sposoby zwiększenia udziału parlamentów w zarządzaniu Unią Europejską (UE). Jednym z pomysłów jest „zielona kartka” umożliwiająca parlamentom narodowym składanie Komisji Europejskiej (KE) propozycji legislacyjnych. Jednakże klimat nieufności między PE a parlamentami narodowymi może spowodować, że projekt nie dojdzie do skutku i te ostatnie będą zmuszone zweryfikować swoją rolę w UE, gdyż grozi im instytucjonalna i polityczna próżnia.

  • Page Count: 2
  • Publication Year: 2015
  • Language: Polish