CONCRETE - Cultural propaganda set no. 203, yr. XIII, Belgrade, Tuesday, January 15, 2019 Cover Image

BETON - Kulturno propagandni komplet br. 203, god. XIII, Beograd, utorak, 15. januar 2019.
CONCRETE - Cultural propaganda set no. 203, yr. XIII, Belgrade, Tuesday, January 15, 2019

Author(s): Vladan Z. Jovanović, Aleksandra Sekulić, Danijel Savović, Miloš Živanović, Vladimir Milojković
Subject(s): Politics, Social Sciences, Fine Arts / Performing Arts, Civil Society
Published by: KPZ Beton
Summary/Abstract: MIXER, Vladan Jovanović: Lomljenje opijumskog kolača; ŠTRAFTA, Aleksandra Sekulić: O porazu, o istini i o borbi; BLOK BR. V, Wostok: Kristijanija, Danijel Savović / Studiostrip: Sivo; VREME SMRTI I RAZONODEMiloš Živanović: Nadgrobna Ana, Vladimir Milojković: Glave, Moje ime je Xu

  • Page Count: 4
  • Publication Year: 2019
  • Language: Serbian