The Importance of Turkey in Russian Policy Cover Image

Znaczenie Turcji w polityce Federacji Rosyjskiej
The Importance of Turkey in Russian Policy

Author(s): Jakub Benedyczak
Subject(s): Governance, International relations/trade, Military policy, Geopolitics, Peace and Conflict Studies
Published by: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
Keywords: Russian Federation; Turkey; Turkey in Russian Policy; Turkish-Russian tensions concerning Syria; Russian military involvement in the Middle East and North Africa; Mediterranean region;
Summary/Abstract: Mimo powracających napięć turecko-rosyjskich wokół Syrii władze Federacji Rosyjskiej będą dążyć do pogłębienia stosunków z Turcją. Współpraca z tym państwem stanowi istotny komponent rosyjskiej polityki osłabiania wspólnoty euroatlantyckiej oraz utrzymania hegemonii w dostawach gazu do UE. Ponadto Turcja stała się dla Rosji niezbędnym partnerem w regionie śródziemnomorskim ze względu na jej polityczno-militarne zaangażowanie na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej.

  • Page Count: 2
  • Publication Year: 2020
  • Language: Polish