“Kavkaz 2016:” The Next Test of Russia’s Armed Forces Cover Image

„Kaukaz 2016” kolejnym testem rosyjskich sił zbrojnych
“Kavkaz 2016:” The Next Test of Russia’s Armed Forces

Author(s): Anna Maria Dyner
Subject(s): Governance, International relations/trade, Security and defense, Military policy
Published by: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
Keywords: Russian Federation; military exercise “Kavkaz 2016”; combat readiness of army; Russian Armed Forces; Russian annexation of Crimea; NATO, Ukraine;
Summary/Abstract: Ćwiczenia „Kaukaz 2016” były najważniejszym sprawdzianem stanu gotowości bojowej rosyjskich sił zbrojnych w tym roku. W scenariuszach manewrów prowadzonych w ostatnich miesiącach przez Rosję i państwa Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym zawarto wyraźne przesłanie polityczne skierowane do państw sąsiednich (Ukraina) oraz członków NATO. Świadczą o tym lokalizacja i skala ćwiczeń – w przypadku manewrów „Kaukaz 2016” Rosjanie zademonstrowali możliwości obrony zajętego w 2014 r. Krymu.

  • Page Count: 2
  • Publication Year: 2016
  • Language: Polish