Current Legal Situation of the OPAL Pipeline Cover Image

Aktualna sytuacja prawna gazociągu OPAL
Current Legal Situation of the OPAL Pipeline

Author(s): Szymon Zaręba
Subject(s): Governance, Environmental and Energy policy, International relations/trade, Law on Economics, EU-Legislation
Published by: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
Keywords: OPAL gas pipeline; Gazprom; EU and German law; EU principle of sincere cooperation;
Summary/Abstract: W grudniu 2016 r. spółkom z grupy PGNiG udało się na drodze sądowej doprowadzić do zawieszenia stosowania decyzji Komisji Europejskiej i zmienionych przez niemieckiego regulatora – na korzyść Gazpromu – zasad eksploatacji gazociągu OPAL. Mimo to Gazprom zwiększył wykorzystanie gazociągu do maksimum. O ile jego postępowanie nie może zostać uznane za sprzeczne z prawem unijnym i niemieckim, o tyle działania niemieckich organów naruszają unijną zasadę lojalnej współpracy. Polska powinna skłonić Komisję Europejską do tego, by zagwarantowała, że do czasu zapadnięcia ostatecznych rozstrzygnięć sądowych nie będą stosowane nowe zasady korzystania z gazociągu.

  • Page Count: 2
  • Publication Year: 2017
  • Language: Polish