The Significance of High Readiness Forces for NATO Credibility Cover Image

Znaczenie sił szybkiego reagowania dla wiarygodności NATO
The Significance of High Readiness Forces for NATO Credibility

Author(s): Wojciech Lorenz
Subject(s): International relations/trade, Security and defense, Military policy, Geopolitics
Published by: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
Keywords: NATO; expeditionary missions; American military resources; US armored brigade in Europe; common security; Russian threats; high readiness of NATO forces;
Summary/Abstract: Rezultatem spotkania przywódców NATO w Brukseli powinno być przyspieszenie inwestycji w siły szybkiego reagowania niezbędne do prowadzenia operacji kolektywnej obrony oraz działań ekspedycyjnych. Zapewnienie zdolności do prowadzenia obu rodzajów misji jednocześnie jest warunkiem utrzymania spójności i wiarygodności Sojuszu, który musi wzmacniać poczucie bezpieczeństwa wszystkich państw członkowskich. Rozwój takiego potencjału przez państwa europejskie jest niezbędny do zacieśnienia więzi transatlantyckich.

  • Page Count: 2
  • Publication Year: 2017
  • Language: Polish