Court of Justice Ruling on Western Sahara Reveals EU’s Mixed Signals Cover Image

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie Sahary Zachodniej: wnioski dla Polski i Unii Europejskiej
Court of Justice Ruling on Western Sahara Reveals EU’s Mixed Signals

Author(s): Szymon Zaręba
Subject(s): International Law, Economic policy, International relations/trade, Law on Economics, Court case
Published by: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
Keywords: Western Sahara; Morocco; occupied territory in Western Sahara; Court of Justice judgment; EU’s trade policy; international law; EU diplomacy; application of EU trade agreements;
Summary/Abstract: Wyrok Trybunału Sprawiedliwości nie rozstrzygnął problemu stosowania umów handlowych UE z Marokiem w stosunku do okupowanej przez ten kraj Sahary Zachodniej. Potwierdził natomiast, że UE nie wypracowała zgodnej z prawem międzynarodowym polityki handlowej wobec obszarów okupowanych i separatystycznych. Jej brak szkodzi skuteczności dyplomacji Unii i spójności jej polityki zagranicznej, zwłaszcza sankcyjnej. Polska mogłaby wystąpić z propozycją dokonania przeglądu stosowania umów handlowych UE, które dotyczą takich obszarów.

  • Page Count: 2
  • Publication Year: 2017
  • Language: Polish