The Importance to Poland of Latin American Regional Cooperation Initiatives Cover Image

Znaczenie latynoamerykańskich inicjatyw współpracy regionalnej dla Polski
The Importance to Poland of Latin American Regional Cooperation Initiatives

Author(s): Bartłomiej Znojek
Subject(s): Governance, International relations/trade, Geopolitics
Published by: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
Keywords: Latin America; Poland; regional cooperation with Latin American countries; international relations;
Summary/Abstract: Regionalne inicjatywy współpracy to jedno z głównych narzędzi polityki państw latynoamerykańskich. Mają wspierać rozwój państw członkowskich, budować wzajemne zaufanie i wzmacniać ich pozycję międzynarodową. Z perspektywy Polski znaczenie wybranych ugrupowań wynika przede wszystkim z ich statusu jako partnerów Unii Europejskiej. Najważniejsze z nich to Mercosur i Sojusz Pacyfiku, obejmujące największych partnerów handlowych Polski, oraz Wspólnota Państw Ameryki Łacińskiej i Karaibów (CELAC), reprezentująca cały region w ramach strategicznego partnerstwa z UE.

  • Page Count: 2
  • Publication Year: 2017
  • Language: Polish