“United We Stand Strong:” Bulgaria’s EU Council Presidency Cover Image

„Zjednoczeni jesteśmy silni” – przewodnictwo Bułgarii w Radzie UE
“United We Stand Strong:” Bulgaria’s EU Council Presidency

Author(s): Jakub Pieńkowski
Subject(s): Governance, Government/Political systems, International relations/trade
Published by: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
Keywords: European Union; Bulgaria; Bulgarian EU Council Presidency; Balkans; EU unity; integration of Western Balkans;
Summary/Abstract: Po raz pierwszy prezydencję w Radzie Unii Europejskiej objęła 1 stycznia br. Bułgaria. Jej władze będą starały się wykorzystać najbliższe półrocze do budowy wizerunku stabilnego i odpowiedzialnego partnera w UE oraz lidera państw bałkańskich. Skuteczność prezydencji będzie zależała od umiejętności osiągania kompromisów w kwestiach takich jak kryzys migracyjny czy negocjacje w sprawie brexitu i nowych ram budżetowych. Bułgaria unikała zajmowania stanowiska w związku z uruchomieniem wobec Polski art. 7 Traktatu o UE, ale to w tej sprawie jej nacisk na koncyliacyjną rolę prezydencji może okazać się szczególnie istotny.

  • Page Count: 2
  • Publication Year: 2018
  • Language: Polish