Changes in the Main Assumptions of the U.S. National Defense Strategy Cover Image

Zmiany w głównych założeniach Strategii obrony narodowej USA
Changes in the Main Assumptions of the U.S. National Defense Strategy

Author(s): Marcin Andrzej Piotrowski
Subject(s): Governance, International relations/trade, Security and defense, Military policy
Published by: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
Keywords: United States; US National Defense Strategy; US National Security Strategy; armed forces; international military cooperation;
Summary/Abstract: Strategia obrony narodowej USA rozwija tezy zatwierdzonej pod koniec 2017 r. Strategii bezpieczeństwa narodowego, która za najważniejsze uznała zagrożenia ze strony Chin i Rosji, nie zaś terroryzmu międzynarodowego. Jawne streszczenie dokumentu sygnalizuje początek zmian w planach strategicznych i operacyjnych, strukturze i wyposażeniu Sił Zbrojnych USA. Wraz z innymi dokumentami administracji Trumpa pokazuje jej priorytety i potwierdza rosnące oczekiwania wobec sojuszników USA.

  • Page Count: 2
  • Publication Year: 2018
  • Language: Polish