The Importance of the Peace Process for Colombia’s International Position Cover Image

Znaczenie procesu pokojowego w Kolumbii dla jej pozycji międzynarodowej
The Importance of the Peace Process for Colombia’s International Position

Author(s): Bartłomiej Znojek
Subject(s): Government/Political systems, International relations/trade, Security and defense, Peace and Conflict Studies
Published by: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
Keywords: Colombia; peace process; guerrilla groups; domestic politics; Colombia’s international status; United Nations; UN Security Council;
Summary/Abstract: Proces pokojowy z największymi guerrillami to jedno z głównych wyzwań polityki wewnętrznej w Kolumbii. Stał się też ważnym narzędziem wzmacniania pozycji międzynarodowej państwa i zacieśniania współpracy ze wspierającymi go partnerami zagranicznymi. W tym gronie wyróżnia się zwłaszcza ONZ, zaangażowana w weryfikację rozmów pokojowych i realizacji ich rezultatów. Obecność tej kwestii w pracach Rady Bezpieczeństwa ONZ daje okazję Polsce, jako niestałemu członkowi, do wzmocnienia polsko-kolumbijskiego dialogu politycznego i statusu liczącego się europejskiego partnera dla państw latynoamerykańskich.

  • Page Count: 2
  • Publication Year: 2018
  • Language: Polish