The Significance of Decisions by the 13th National People’s Congress to Chinese Policy Cover Image

Znaczenie decyzji parlamentu XIII kadencji dla polityki ChRL
The Significance of Decisions by the 13th National People’s Congress to Chinese Policy

Author(s): Marcin Przychodniak
Subject(s): Governance, Economic policy, Government/Political systems, Economic development
Published by: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
Keywords: People’s Republic of China; 13th National People’s Congress; government; leadership; parliament; economic policy; modernisation of economy; modern technology;
Summary/Abstract: Rezultaty sesji Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych (parlamentu Chin) zakończonej 20 marca potwierdziły dominującą pozycję Xi Jinpinga we władzach ChRL. Po raz drugi został on wybrany na przewodniczącego państwa, a przyjęta przez deputowanych nowelizacja konstytucji umożliwia mu dożywotnie pełnienie funkcji. Zmiany w rządzie i najwyższym kierownictwie przyjęte na szczeblu centralnym i potwierdzone przez parlament mogą m.in. oznaczać próby ożywienia dialogu z USA i UE. Podstawą rozwoju Chin ma być modernizacja gospodarki, również w oparciu o nowoczesne technologie.

  • Page Count: 2
  • Publication Year: 2018
  • Language: Polish