The Role of Private Military Contractors in Russian Foreign Policy Cover Image

Znaczenie prywatnych firm wojskowych w polityce zagranicznej Rosji
The Role of Private Military Contractors in Russian Foreign Policy

Author(s): Anna Maria Dyner
Subject(s): Governance, International relations/trade, Security and defense, Military policy
Published by: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
Keywords: Russian Federation; private military contractors; foreign policy; legalising private military contractors; state policy;
Summary/Abstract: Prywatne rosyjskie firmy wojskowe działają nie tylko w Syrii czy na Ukrainie, ale również w państwach, w których rosyjskie koncerny prowadzą inwestycje. Choć funkcjonowanie tego typu organizacji jest w świetle rosyjskiego prawa zabronione – Duma po raz kolejny odrzuciła projekt ustawy legalizującej ich status – to nieoficjalnie cieszą się one wsparciem państwa. Zwiększają siłę militarnego oddziaływania Rosji, pozwalając jednocześnie na unikanie przez jej władze odpowiedzialności za działania prowadzone przez te jednostki w regionach konfliktów.

  • Page Count: 2
  • Publication Year: 2018
  • Language: Polish