The Prospects and Significance of the Political Transition in Ethiopia Cover Image

Znaczenie i perspektywy przemian politycznych w Etiopii
The Prospects and Significance of the Political Transition in Ethiopia

Author(s): Jędrzej Czerep
Subject(s): Governance, Government/Political systems, International relations/trade, Developing nations
Published by: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
Keywords: Ethiopia; political system; political transition; internal reforms; revision of foreign policy; European partners;
Summary/Abstract: Przed Etiopią, krajem z drugą co do wielkości populacją Afryki i jedną z najszybciej rosnących gospodarek, stoi perspektywa głębokich zmian systemowych i rewizji polityki zagranicznej. Pierwszym tego sygnałem jest oferta pokojowa skierowana do Erytrei po 20 latach konfliktu między obu państwami. Od sukcesu reform zależeć będzie pozycja regionalna jednego z najważniejszych afrykańskich partnerów Polski.

  • Page Count: 2
  • Publication Year: 2018
  • Language: Polish