“A Europe that Protects”: Austria’s EU Council Presidency Cover Image

„Europa, która chroni” – prezydencja Austrii w Radzie UE
“A Europe that Protects”: Austria’s EU Council Presidency

Author(s): Łukasz Ogrodnik
Subject(s): Governance, Government/Political systems, International relations/trade, Security and defense, EU-Accession / EU-DEvelopment, Asylum, Refugees, Migration as Policy-fields
Published by: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
Keywords: Austria; European Union; Austrian presidency of the EU Council; security policy; migration policy; integration of Western Balkans;
Summary/Abstract: Priorytetem Austrii podczas rozpoczętej 1 lipca prezydencji w Radzie UE jest bezpieczeństwo. Kwestii tej podporządkowane są główne punkty programu prezydencji: migracja, cyfryzacja oraz integracja Bałkanów Zachodnich z UE. Chociaż w sferze polityki migracyjnej podejście austriackie jest zbliżone do polskiego, pozostają różnice dotyczące wieloletnich ram finansowych UE na lata 2021–2027, polityki energetycznej i egzekwowania przez Komisję Europejską zasady praworządności.

  • Page Count: 2
  • Publication Year: 2018
  • Language: Polish