The Importance of the Energy and Petroleum Industries for Belarus Cover Image

Znaczenie sektora energetycznego i paliwowego dla Białorusi
The Importance of the Energy and Petroleum Industries for Belarus

Author(s): Anna Maria Dyner
Subject(s): National Economy, Governance, Environmental and Energy policy, International relations/trade, Economic development
Published by: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
Keywords: Belarus; energy and petroleum industries; Belarusian economy; energy dependence on Russia; gas and crude oil; energy market;
Summary/Abstract: Sektor paliwowy i energetyczny są podstawą funkcjonowania białoruskiej gospodarki. Jednocześnie niemal całkowita zależność od Rosji staje się barierą rozwoju Białorusi, a wzrost cen rosyjskich surowców może doprowadzić do poważnego kryzysu jej finansów. Do 2024 r., kiedy zakończą się kontrakt na dostawy gazu z Rosji i preferencje w zakupie ropy, białoruskie władze będą miały ograniczone możliwości rozwijania współpracy energetycznej z państwami Unii Europejskiej. Jeśli jednak do tego czasu nie podpiszą nowych korzystnych umów z Rosją, która nie chce dotować Białorusi w dotychczasowym stopniu, będą coraz bardziej zainteresowane pozyskiwaniem surowców z innych państw.

  • Page Count: 2
  • Publication Year: 2018
  • Language: Polish