“A Dynamic Visegrad for Europe” – Slovakia’s V4 Presidency Cover Image

„Dynamiczny Wyszehrad dla Europy” – przewodnictwo Słowacji w V4
“A Dynamic Visegrad for Europe” – Slovakia’s V4 Presidency

Author(s): Łukasz Ogrodnik
Subject(s): Governance, International relations/trade
Published by: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
Keywords: Visegrad Group V4; Slovakia’s V4 presidency; European Union; EU reform; international relations; regional policy;
Summary/Abstract: Słowacja, która 1 lipca br. objęła roczne przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej, podkreśla potrzebę jej udziału w reformie UE. W odróżnieniu od węgierskich poprzedników, rząd Petera Pellegriniego chce w tym celu intensywniej współpracować z Francją, Niemcami i instytucjami UE. Ponadto Słowacja będzie realizować własne cele, próbując m.in. przenieść na poziom Grupy kwestie w różnym stopniu dotyczące także pozostałych członków, takie jak reakcja na austriackie reformy socjalne i ułatwianie reemigracji z Wielkiej Brytanii. Przewodnictwo Słowacji będzie sprzyjać realizacji polskich postulatów w polityce regionalnej.

  • Page Count: 2
  • Publication Year: 2018
  • Language: Polish