The Assumptions of the New U.S. Missile Defence Review Cover Image

Założenia nowego Przeglądu obrony przeciwrakietowej USA
The Assumptions of the New U.S. Missile Defence Review

Author(s): Marcin Andrzej Piotrowski
Subject(s): Governance, International relations/trade, Security and defense, Military policy
Published by: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
Keywords: United States; Missile Defence Review; missile defence systems; NATO; development of offensive systems;
Summary/Abstract: Przegląd obrony przeciwrakietowej zakłada kontynuację budowy dotychczasowych systemów obrony USA i ich sojuszników, w tym w ramach NATO. Zapowiedziane studia nad nowymi, ambitnymi i kosztownymi technologiami są jego najbardziej kontrowersyjnym elementem. Kształt i tempo realizacji tych projektów pozostają jednak niejasne, co niesie ryzyko sporów w NATO w kwestii kontroli zbrojeń oraz przyspieszenia prac Rosji i Chin nad ich zaawansowanymi systemami ofensywnymi.

  • Page Count: 2
  • Publication Year: 2019
  • Language: Polish