Iran Faces an Economic Crisis: Structural Issues More Problematic Than Sanctions Cover Image

Iran w obliczu kryzysu gospodarczego: problemy strukturalne ważniejsze niż sankcje
Iran Faces an Economic Crisis: Structural Issues More Problematic Than Sanctions

Author(s): Karol Wasilewski
Subject(s): National Economy, Governance, Economic policy, Government/Political systems, International relations/trade, Geopolitics
Published by: PISM Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
Keywords: Iran; United States; economic crisis; sanctions against Iran; bad governance; international trade;
Summary/Abstract: Decyzja Donalda Trumpa o wypowiedzeniu porozumienia nuklearnego z Iranem uderzyła w irańską gospodarkę, przyczyniając się do osłabienia waluty i spadku PKB. Jednak największym wyzwaniem pozostają dla niej problemy strukturalne, m.in. złe zarządzanie, korupcja i nadmierny udział sektora państwowego. Próby ich rozwiązania są krytykowane przez ultrakonserwatystów, zainteresowanych utrzymaniem status quo. Ewentualny sukces reform oznaczałby dla UE szansę na wdrożenie szerszego mechanizmu wymiany handlowej z Iranem przy jednoczesnym ograniczeniu obiekcji USA.

  • Page Count: 2
  • Publication Year: 2019
  • Language: Polish