The China–U.S. Dispute on Huawei: A Challenge for the European Union Cover Image

Amerykańsko-chiński spór o Huawei: wyzwania dla Unii Europejskiej
The China–U.S. Dispute on Huawei: A Challenge for the European Union

Author(s): Marcin Przychodniak
Subject(s): Supranational / Global Economy, Governance, Economic policy, International relations/trade, Geopolitics, Peace and Conflict Studies
Published by: PISM Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
Keywords: People’s Republic of China; United States; Huawei; China-US dispute; industrial espionage; 5G network development;
Summary/Abstract: Huawei jest jednym z symboli problemów w relacjach chińsko-amerykańskich. USA oskarżają chiński koncern o szpiegostwo przemysłowe i w ramach negocjacji handlowych dążą do zakończenia takich praktyk. Namawiają europejskich partnerów do rezygnacji ze współpracy z chińską firmą, m.in. w ramach budowy infrastruktury 5G. Huawei stara się przekonać państwa UE, aby nie ulegały amerykańskim naciskom. Dla większości państw (np. Niemiec czy Szwecji) oferta chińska jest korzystna, ale świadome politycznego i technologicznego ryzyka chcą nałożyć na Huawei ograniczenia. To dwutorowe podejście jest jednym z elementów nowej, krytycznej polityki UE wobec Chin.

  • Page Count: 2
  • Publication Year: 2019
  • Language: Polish