The Limits of a Protest Party’s Success: Challenges for Alternative for Germany Cover Image

Alternatywa dla Niemiec: granice sukcesu
The Limits of a Protest Party’s Success: Challenges for Alternative for Germany

Author(s): Lidia Gibadło
Subject(s): Governance, Government/Political systems
Published by: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
Keywords: Germany; parliamentary elections; Alternative for Germany (AfD); German political parties;
Summary/Abstract: Zdobycie trzeciego miejsca w wyborach parlamentarnych w 2017 r. i wprowadzenie przedstawicieli do wszystkich parlamentów krajowych zakotwiczyło Alternatywę dla Niemiec na niemieckiej scenie politycznej. Pozwala to wyznaczyć kolejny cel: powiększenie reprezentacji w Parlamencie Europejskim i landtagach na wschodzie RFN. Barierą dla dalszego wzrostu poparcia są jednak problemy wizerunkowe i wewnętrzne podziały w partii, a brak zdolności koalicyjnej uniemożliwia AfD przekucie wyborczych sukcesów we współrządzenie na szczeblu krajowym i federalnym.

  • Page Count: 2
  • Publication Year: 2019
  • Language: Polish