The Significance of International Organisations in China’s Policy Cover Image

Znaczenie organizacji międzynarodowych w polityce ChRL
The Significance of International Organisations in China’s Policy

Author(s): Marcin Przychodniak
Subject(s): National Economy, Governance, Economic policy, International relations/trade, Economic development
Published by: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
Keywords: People’s Republic of China; international organizations; economic growth; foreign policy;
Summary/Abstract: Chiny traktują zaangażowanie w organizacjach międzynarodowych pragmatycznie – jako wsparcie rozwoju gospodarczego i polityki zagranicznej, ale także jako narzędzie zmieniania porządku światowego. Zwiększają wkład finansowy i aktywność m.in. w ONZ, próbują ożywić mniej znane instytucje oraz inicjować nowe. Skutecznie promują swoich kandydatów na stanowiska kierownicze. Negatywne podejście administracji USA do dyplomacji wielostronnej ułatwia ChRL promowanie swoich inicjatyw. UE powinna z rozwagą podchodzić do ich wspierania, oceniając każdą pod kątem poszanowania unijnych standardów.

  • Page Count: 2
  • Publication Year: 2019
  • Language: Polish