The Significance of the U.S. in Brazilian Government Policy Cover Image

Znaczenie USA w polityce rządu Brazylii
The Significance of the U.S. in Brazilian Government Policy

Author(s): Bartłomiej Znojek
Subject(s): Governance, Government/Political systems, International relations/trade
Published by: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
Keywords: Brazil; United States; government policy; foreign policy; Brazilian-US relations;
Summary/Abstract: Objęcie władzy w Brazylii przez rząd prezydenta Jaira Bolsonaro w styczniu br. przyniosło zmiany w jej polityce zagranicznej. Najważniejsza to nadanie priorytetu stosunkom ze Stanami Zjednoczonymi, przez obecne władze brazylijskie uznawanymi za zasadniczego partnera, jeśli chodzi o rozwój gospodarczy i wzmacnianie pozycji międzynarodowej Brazylii. Główną przesłanką jest przekonanie o bliskości ideowej z administracją Donalda Trumpa, dlatego trwałość proamerykańskiego kierunku w polityce brazylijskiej nie jest pewna. Wyzwaniem dla jego utrzymania będą także stosunki Brazylii z jej innymi bliskimi partnerami, zwłaszcza Chinami.

  • Page Count: 2
  • Publication Year: 2019
  • Language: Polish