“Reasonable Europe”: Czech Presidency of the Visegrad Group Cover Image

„Rozsądna Europa” – przewodnictwo Czech w Grupie Wyszehradzkiej
“Reasonable Europe”: Czech Presidency of the Visegrad Group

Author(s): Łukasz Ogrodnik
Subject(s): Supranational / Global Economy, Economic policy, International relations/trade, Geopolitics
Published by: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
Keywords: Visegrad Group V4; Czech presidency of the Visegrad Group V4; European Union; regional cooperation;
Summary/Abstract: 1 lipca br. Czechy objęły roczne przewodnictwo w V4. Podkreślają – podobnie jak wcześniej Słowacja – dominację tematyki unijnej we współpracy wyszehradzkiej. Jednak ich stanowisko wobec integracji europejskiej jest bardziej zachowawcze. Spór między Komisją Europejską a rządem Andreja Babiša o wydatkowanie funduszy unijnych może odbić się negatywnie na pozycji państw V4 w negocjacjach wieloletnich ram finansowych. Przewodnictwo Czech stanowi dla Polski dobrą sposobność m.in. do rozwoju współpracy regionalnej w zakresie bezpieczeństwa czy transportu.

  • Page Count: 2
  • Publication Year: 2019
  • Language: Polish