Settlement Annexation on the West Bank: Legal and Political Context Cover Image

Aneksja osiedli na Zachodnim Brzegu: kontekst prawny i polityczny
Settlement Annexation on the West Bank: Legal and Political Context

Author(s): Michał Wojnarowicz, Szymon Zaręba
Subject(s): International Law, Governance, Government/Political systems, International relations/trade, Geopolitics, Peace and Conflict Studies
Published by: PISM Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
Keywords: Jewish settlements; West Bank; Israeli-Palestinian conflict; annexation of West Bank; international law; EU-Israeli relations;
Summary/Abstract: Kwestia osiedli żydowskich na Zachodnim Brzegu pozostaje jednym z kluczowych elementów konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Obecne uwarunkowania polityczne w Izraelu i sprzyjająca postawa administracji USA zwiększają prawdopodobieństwo aneksji tych osiedli przez Izrael. Taki krok, nielegalny z punktu widzenia prawa międzynarodowego, miałby destrukcyjny wpływ na proces pokojowy i wymusiłby rewizję relacji UE–Izrael.

  • Page Count: 2
  • Publication Year: 2019
  • Language: Polish