Prospects for Differentiated Integration in EU Asylum Policy Cover Image

Perspektywy zróżnicowania integracji w unijnej polityce azylowej
Prospects for Differentiated Integration in EU Asylum Policy

Author(s): Jolanta Szymańska
Subject(s): Governance, International relations/trade, Security and defense, Migration Studies, EU-Legislation, Geopolitics
Published by: PISM Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
Keywords: European Union; asylum policy; migrants rescued from the Mediterranean; assistance to refugees; Schengen area;
Summary/Abstract: Rozmowy na temat reformy systemu dublińskiego, określającego odpowiedzialność państw członkowskich za rozpatrzenie wniosku, znalazły się w klinczu. Dlatego Niemcy i Francja zaproponowały utworzenie mechanizmu solidarnościowego, w którym ma uczestniczyć koalicja chętnych. Tego rodzaju współpraca na rzecz relokacji migrantów uratowanych na Morzu Śródziemnym to szansa na udzielenie im pomocy oraz zażegnanie sporów między państwami członkowskimi na tym tle. Zróżnicowanie integracji w tym obszarze niesie jednak ryzyko postępującej fragmentacji strefy Schengen.

  • Page Count: 2
  • Publication Year: 2019
  • Language: Polish