The Significance of Russia’s Militarisation of Crimea Cover Image

Znaczenie i konsekwencje militaryzacji Krymu przez Rosję
The Significance of Russia’s Militarisation of Crimea

Author(s): Maciej Zaniewicz
Subject(s): International relations/trade, Security and defense, Military policy, Geopolitics, Peace and Conflict Studies
Published by: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
Keywords: Russian Federation; Russian annexation of Crimea; militarization of Crimea; NATO; Ukraine;
Summary/Abstract: Po aneksji Krymu Federacja Rosyjska rozpoczęła jego intensywną militaryzację i osiągnęła dominację wojskową w basenie Morza Czarnego. Rosnąca obecność sił FR na półwyspie stanowi coraz większe wyzwanie dla Ukrainy i państw NATO w regionie. Brak wspólnego stanowiska czarnomorskich członków NATO w sprawie militaryzacji Krymu nie sprzyja jednak prowadzeniu polityki odstraszania Rosji.

  • Page Count: 2
  • Publication Year: 2020
  • Language: Polish